gselaci.wordpress.com

Përkthime

Pasqyrë e shkurtër e ekzegjezës së Kuranit nga tradita mesjetare tek ajo bashkëkohore

Histori e shkurtër e “Kuranit”

Stiglitz, Joseph E., Globalizimi dhe premtimi i institucioneve globale

Harrison, Lawrence E., Kultura ka rëndësi: si e formojnë vlerat (kulturore) progresin njerëzor

Parekh, Bhikhu, Politika, feja dhe liria e shprehjes – “Vargjet satanike”

Fukuyama, Francis, Historia në fund të Historisë

Fukuyama, Francis,  Fundi i Historisë dhe njeriu i fundit

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: