gselaci.wordpress.com

PIRG Power and Ideology Reading Group

P•I•R•G – Power and Ideology Reading Group

PIRG është grup joformal leximi në Fakultetin Filozofik në UP që mblidhet për të lexuar më thellësisht veprat kyçe të traditave marksiste, strukturaliste dhe post-strukturaliste mbi pushtetin, ideologjinë, diskursin, dominimin dhe hegjemoninë. Grupi takohet çdo vit akademik për gjashtë javë rresht për të diskutuar lexime të përzgjedhura nga autorë relevantë.

Jemi të mendimit se leximet dhe diskutimet në këtë grup janë me interes për studentët e sociologjisë, shkencave politike e filozofisë, në veçanti. Mirëpo, janë të mirëpritur të gjithë studentët e interesuar. Secili do të kontribuojë në grup për aq sa don e mundet.

PIRG-u ka nisë në vitin 2012/’13 me leximin e pjesëve prej librit Selections from the Prison Notebook të Antonio Gramscit, pastaj me esenë “Ideology and Ideological State Apparatuses” të  Louis Althusser, e këtë vit lexojmë një pjesë prej librit Ideology and Utopia të Karl Mannheim. Takohemi prej 10 marsit – 14 prill 2016, të enjteve pasdite në Fakultetin Filozofik.

Bashkohu me ne duke shkruar në gezim.selaci@uni-pr.edu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: