gselaci.wordpress.com

Aftësi akademike

Këshilla në lidhje me aftësi akademike, mësim, studim, shkrim akademik, prezantime, etj.*

Si të lexosh?

Si të prezantosh?

Si të shkruash ese?

Si të shkruash recension?

Në provim?

Si të shkruash temën e diplomës?

* Këto këshilla mund të mos jenë në përputhje me kërkesat e profesorit tuaj. Andaj, gjithsesi duhet t’i pyetni mësimdhënësit tuaj se çfarë ata kërkojnë e presin nga deyrat e lëndëve/kurseve përkatëse.

Burime të tjera:

http://www.ceu.hu/caw/resources#Research

http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/toc.shtml

http://writingcenter.unc.edu/resources/handouts-demos/Students

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: