gselaci.wordpress.com

KLASA

Literaturë shqip në shkenca shoqërore

Pushteti dhe shoqëria

Sociologji e të drejtave të njeriut

Kombet dhe nacionalizmi

Power and Ideology Reading Group (PIRG)

Filozofi politike

Struktura dhe ndryshimi shoqeror

Struktura e shoqërive bashkëkohore, MA

Politika dhe sisteme qeveritare krahasuese

Ideologjitë politike

Politikat e shtetndërtimit ndërkombëtar në Kosovë

BE në marrëdhënie ndërkombëtare

Etnia, religjioni, raca dhe identiteti

Lëvizjet shoqërore

Globalizimi

Metodat dhe plani i hulumtimit në shkencat shoqërore

Aftësi akademike (këshilla në lidhje me mësim, studim, shkrim akademik, prezantime, etj)

%d bloggers like this: