gselaci.wordpress.com

Artikujt

2016

Rruga e pakrye e “zgjidhjeve kombëtare”

Injoranca e bekuar kundër mendimit kritik

Mbi autoritetin tradicional dhe si të tejkalohet ai

Zgjedhjet nuk mjaftojnë

Për një kontratë të re politike!

Shehërli e katun’arë – një analizë e çarjes shoqërore

2015

Politika është lojë

Militantizmi i opozitës në shtetin e depolitizuar

Hej, idiota! Enis klouni o’ ktu! Shijoni knaqsinë! Okej, pse jo!

Zhvillimi i një kundërligjërimi fetar ndaj radikalizimit – analizë problemore

Edhe një herë mbi ligjërimin jotolerant fetar: përgjigje ndaj një reagimi

Bazat e jotolerancës dhe dhunës në ligjërimin islam

2014

Kosovarët e deshën ndryshimin, por nuk e gjetën atë

Burimet e radikalizimit islam

Radikalizmi islam dhe propaganda mediale

E keqja më e vogël nuk është ajo që na duhet

2013

Bazat legjitimuese të klasës politike

Përplasja dhe përputhja e ortodoksive rreth Islamit

Telashet e sferës publike kosovare

2012

Çfarë pranie ndërkombëtare na duhet në Kosovë?

Republika e mbikëqyrjes ndërkombëtare

Zgjidhje etnike për probleme politike?!

Politika si luftë klikash (në vend se garë ideologjike)

Partitë ideologjike në Kosovë, përse mungojnë?

Braktisja e politikës në boshllëk demokratik

Europianizimi i trilluar i Kosovës

2011

Dilemat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

Ne, komunitetet e Kosovës…

Si të radikalizosh grupet fetare: udhëzime për një shoqëri të polarizuar

Mbi Veriun, sovranitetin dhe mbikëqyrjen ndërkombëtare

Kriza e ideve dhe’ heronjtë shpëtimtarë’

Kombi i papërfytyrueshëm kosovar (versioni i plotë)

Për shqiptarët e Kosovës kombi dhe shteti nuk janë njësoj

Pengesat e qytetarisë në Kosovë

Kombi i papërfytyrueshëm kosovar

Sfidat e demokracisë arabe

Resprivata e Kosovës: shërbimet jopublike dhe shteti i kapitalit

2010

‘Young Europeans’: Fryma e Re

Nacionalistët e majtë: Vetëvendosje

Çfarë duan kosovarët: nacionalistë të majtë apo “young europeans”

Mbi sferën e uzurpuar publike

2009

Përtej kutive të votimit: mungesa e legjitimitetit demokratik në Kosovë

Zgjedhjet ‘historike’, (keq)kuptimet e tyre dhe kriza e legjitimitetit

Zgjedhjet janë për politikanë, jo për qytetarë

Rishqyrtim i multikulturalizmit – reflektime për karikaturat e Profetit Muhammed

ZCN nuk është si UNMIK, por do të bëhet

Dialektika e marrëdhënieve ndëretnike dhe Žižeku në Kosovë

Islami tradicional për kohën moderne?!

2008

‘Gjashtë pikat’ vs politikës deklaruese të Prishtinës

Shumë plane, asnjë për integrim të bashkësive

Many plans, none for integrating communities

Shteti i Kosovës në mes politikës ndërkombëtare dhe së drejtës ndërkombëtare

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: