gselaci.wordpress.com

Radikalizmi islam dhe propaganda mediale

In Media on 21 September, 2014 at 13:12

Gëzim Selaci

Se çfarë politike të “luftës kundër radikalizimit” duan me na e shitë mediat e Kosovës ilustrohet mirë në këtë shkrim propagandistik të botuar në faqen e shërbimit publik të informimit (RTK) në internet në adresën: http://www.rtklive.com/?id=10&r=4683.

Ky artikull shtron disa shpjegime të dukurisë në fjalë dhe sugjerime se si të adresohet problemi: (1) shkaqet e Islamit radikal në Kosovë kërkohen nga jashtë shoqerisë, më saktë tek investimi serb dhe rus në këtë dukuri (shih nga mesi i artikullit në fjalë), (2) kërkohet që shekullarizmi të sanksionohet edhe më ashpër me ligj (shih paragrafin e tretë nga fundi), (3) kërkesat për praktikat fetare e kulturore, siç është bartja e shamisë myslimane në shkolla, barazohen me terrorizëm (shih paragrafin e fundit), (4) sugjerohet që shekullarizmi i shtetit duhet të ruhet për hir të standardeve Perëndimore (shih paragrafin e pare dhe te parafundit). Gjithashtu (5) paragjykohet se kjo “luftë” përkrahet nga shumica (shih paragrafin e parë) dhe (6) konkudohet se politikë është bërë edhe me fe e me ndjenja të komunitetit besimtar duke “flirtuar” me prijës fetarë për përfitime e përkrahje politike, (shih paragrafin e trete).

Mirëpo, të gjitha këto që i numërova janë tejet problematike, si shpjegimet e problemit, ashtu edhe sugjerimet se si të adresohet ai. Si kështu? (1) Duke gjetë fajtorët e dukurisë në fjalë tek infliltrimet serbe e ruse, ofrohet një shpjegim i thjeshtëzuar që thekson faktorët e jashtëm duke neglizhuar rrethanat e shkaqet më të drejtpërdrejta të dukurisë së radikalizimit fetar, siç janë ato ekonomike, politike e kulturore, e që tregojnë dështimin e shtetit në këto sfera, (2) Meqenëse legjislacioni i Kosovës është i mjaftueshëm për të ruajtur karakterin shekullar të institucioneve të tij, me propozimin që ai të sanksionohet më fort, sikur shprehet një tendencë për ta kufizuar edhe më lirinë e të shprehurit, (3) Gabohet kur kërkesat legjitime për liri të besimit e të praktikave fetare zhvlerësohen kur konsiderohen si kërkesa radikaliste, (4) Duke e lidhur nevojën për shtet shekullar me kërkesa të jashtme (të Perëndimit), sikur neglizhohet imperativi i vetë shoqërisë për shekullarizëm si shkallë emancipimi, si dhe traditën shekullare që ka ajo, në të cilën ka merita edhe kleri mysliman, (5) Pretendohet përkrahje të gjerë të “luftës kundër radikalizimit”, ani se nuk është e sigurt (se nuk është hulumtuar opinioni publik) nëse kjo mënyrë qysh politika, drejtësia e mediat po i adresohen radikalizimit përkrahet nga shumica e qytetarëve, (6) Kur theksohet se është bërë politikë me fe, harrohet se, po kështu, politikë po bëhet edhe me të ashtuquajturën “luftë kundër radikalizimit”.

Në një gjendje në të cilën shteti ka dështuar të krijojë një sistem cilësor të arsimit, e ku popullata për burim kryesor – e shpeshherë të vetmin – informimi e arsimimi mbi çështjet e shtruara e ka televizionin, gazetat e portalet, mediat kanë përgjegjësi të shtuar ndaj publikut.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: